Pismo Prezesa Ślązaka w skrzynkach pocztowych
Data Temat
2011-10-22 09:41 odpowiedź Zarządu SM PAX na anonimy o zwołanie WZ
2011-10-19 18:49 Pismo Prezesa Ślązaka
2011-10-19 16:22 Prezes Ślązak traci nerwy!
2011-10-19 16:12 odpowiedź Pana Roberta S. na pismo Prezesa Ślązaka
2011-10-18 19:52 W odpowiedzi Panu prezesowi mgr inż. Andrzejowi Ślązakowi
2011-10-18 12:47 Pismo ze spółdzielni na temat grupy inicjatywnej .