Forum www.smpax.fora.pl Strona Główna www.smpax.fora.pl
Forum Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX" Forum jest moderowane, i wymaga rejestracji
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Protokół z lustracji pełnej

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.smpax.fora.pl Strona Główna -> Lustracja w SM PAX / Lustracja 2003-2006
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Genzyp
AdministratorDołączył: 17 Lis 2010
Posty: 145
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 11:51, 14 Kwi 2013    Temat postu: Protokół z lustracji pełnej

PROTOKÓŁ z lustracji pełnej przeprowadzonej w dniach 12.03.2007r – 26.11.2007 (z przerwami) Spółdzielni Mieszkaniowej PAX w Warszawie.

Do poczytania: [link widoczny dla zalogowanych]

Lub tu:[link widoczny dla zalogowanych]

Plik do pobrania: [link widoczny dla zalogowanych]

Treść:

PROTOKÓŁ
z lustracji pełnej przeprowadzonej w dniach 12.03.2007r – 26.11.2007 (z przerwami) Spółdzielni Mieszkaniowej PAX w Warszawie przez lustratorów:

Elżbietę Pieturę – uprawnienia lustracyjne nr 820/95
Halinę Rabek – uprawnienia lustracyjne nr 825/95

na podstawie upoważnień wystawionych 10.01.2007r przez pełnomocnika Zarządu Dyrektora Biura Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie ul. Jasna 1.

A. INFORMACJE WSTĘPNE
1) Lustrację przeprowadzono na podstawie umowy zawartej 05.01.2007r między Spółdzielnią Mieszkaniową „PAX” w Warszawie a Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie.
Podstawą zawarcia tej umowy są postanowienia art. 91 ustawy z 16.09.1982r Prawo Spółdzielcze – z późniejszymi zmianami.

2) Lustracją objęto całokształt działalności Spółdzielni w okresie 01.01.2003r
do 31.12.2006r.

3) Przedmiotem lustracji były następujące zagadnienia:
1. Organizacja Spółdzielni
- statut Spółdzielni oraz wewnętrzny system normatywny (kompletność
i poprawność merytoryczna regulaminów),
- działalność organów Spółdzielni,
- struktura organizacyjna służb etatowych Spółdzielni

2. Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni (i budynków z nimi związanych) oraz racjonalność ich wykorzystania

3. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami.

4. Działalność inwestycyjna w latach 2005-2006:
- tryb doboru wykonawców inwestycji, treść zawartych umów oraz ich realizacja,
- nadzór inwestorski,
- system finansowania inwestycji,
- rozliczenie kosztów inwestycji i ustalenie wartości początkowej lokali.

5. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi:
- stan ilościowy i techniczny budynków,
- koszty i przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz prawidłowość ustalania opłat za używanie lokali,
- gospodarka lokalami użytkowymi ze szczególnym uwzględnieniem lokali wynajmowanych,
- terminowość wnoszenia opłat przez użytkowników lokali i windykacja należności Spółdzielni,
- treść umów o usługi komunalne i ich realizacja (wodno-kanalizacyjne, wywóz śmieci, ciepło)
6. Gospodarka remontowa w zasobach mieszkaniowych:
- nadzór techniczny i ustalanie potrzeb remontowych, ze szczególnym uwzględnieniem działań energooszczędnych,
- akumulacja środków finansowych na remonty,
- tryb doboru wykonawców robót remontowych, treść zawartych umów
i ich realizacja.

7. Gospodarka finansowa:
- stan funduszów, wielkość wolnych środków finansowych i sposób ich wykorzystania, efektywność zaangażowania finansowego Spółdzielni w zakup akcji lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych,
- rozliczanie kosztów ogólnych Spółdzielni,
- obsługa spłaty kredytów mieszkaniowych,
- terminowość regulowania zobowiązań finansowych Spółdzielni wobec budżetu z tytułów podatkowych i niepodatkowych,
- dochodzenie należności Spółdzielni,
- rozliczenie finansowe z członkami z tytułów wkładów.

8. Ocena realizacji przez Spółdzielnię obowiązków wynikających z ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych.

W trakcie kontroli uwzględnione zostały problemy wskazane przez członków Spółdzielni w pismach skierowanych do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie (plik), w zakresie mieszczącym się w tematyce lustracji i dotyczącym okresu objętego lustracją.

4) Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej między Spółdzielnią a Związkiem Rewizyjnym, lustracja nie obejmowała badania sprawozdań finansowych
w rozumieniu art. 88a Prawa spółdzielczego, jak również weryfikacji rozliczeń kosztorysowych.

5) W dniu 12.03.2007 r. lustrujący na spotkaniu z Zarządem Spółdzielni omówili zakres
i tematykę badań lustracyjnych.
W dniu 24.04.2007r lustrujący spotkali się z członkami Prezydium Rady Nadzorczej, powiadamiając o rozpoczęciu czynności lustracyjnych. W trakcie spotkania przedstawiono zakres i tematykę lustracji, poinformowano o możliwości rozszerzenia badań lustracyjnych w stosunku do zakresu określonego w zawartej umowie.
W trakcie lustracji Rada Nadzorcza nie zgłosiła wniosku o rozszerzenie zakresu tematycznego kontroli.

6) W trakcie badań lustracyjnych informacji i wyjaśnień udzielali:
Andrzej Ślązak - Prezes Zarządu
Andrzej Szklarski - Z-ca Prezesa
Bożena Zagajska - Z-ca Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych
Elżbieta Pyzik - Główna Księgowa
Andrzej Cisowski - Kierownik Działu Inwestycji
Małgorzata Gelo - Kierownik Działu ds. Członkowsko-Mieszkaniowych
i Uwłaszczeń
oraz inne osoby w miarę potrzeb.
7) Lustrację zaewidencjonowano w książce kontroli pod pozycją 2/2007.

8) Układ chronologiczny protokołu lustracji dostosowano do układu porządkowego Ramowego konspektu kompleksowej lustracji działalności spółdzielni mieszkaniowych, opublikowanego w Ekspress Informacji nr 11 wydanej w sierpniu 1996r przez Centrum Informacji i Wydawnictw „Inwestprojekt” w Łodzi
wraz z suplementem z 2003r dotyczącym działalności inwestycyjnej spółdzielni mieszkaniowej.

9) Poprzednia lustracja pełna działalności Spółdzielni została przeprowadzona w dniach od 21.07.2003 do 27.02.2004r i obejmowała całość działania Spółdzielni w okresie
od 01.01.1998r do 31.12.2002r. Na podstawie ustaleń protokołu lustracji Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP dokonał oceny działalności Spółdzielni, co zostało przedstawione w liście polustracyjnym z 29.04.2004r.
W liście tym przedłożono 34 wnioski polustracyjne mające na celu usprawnienie działalności Spółdzielni i usunięcie występujących nieprawidłowości i uchybień.
Ustalono, że na Zebraniu Przedstawicieli Członków w dniu 30.06.2004r Rada Nadzorcza przedstawiła wyniki lustracji działalności Spółdzielni za lata 1998-2002.
Zebranie Przedstawicieli Członków podjęło uchwałę nr 1/2004 przyjmującą wnioski polustracyjne zawarte w liście polustracyjnym z 29.04.2004r do realizacji.
W wykonaniu tej uchwały Rada Nadzorcza na posiedzeniu 20.10.2004r
(prot. nr 12/20/04) rozpatrzyła i zaakceptowała harmonogram realizacji wniosków polustracyjnych.
W harmonogramie tym ujęto wszystkie wnioski polustracyjne oraz wskazano organy odpowiedzialne za ich realizację i terminy wykonania.
Na Zebraniu Przedstawicieli 30.06.2005r, Zarząd Spółdzielni przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Zebranie w 2004r w tym
z wykonania wniosków polustracyjnych.
Zebranie większością głosów przyjęło do wiadomości i zatwierdziło przedłożone sprawozdanie podejmując w tym względzie uchwałę nr 4 z 29.09.2005r (kontynuacja obrad z 30.06.2005r).

Sposób i stopień realizacji przez Spółdzielnię wniosków omówiony zostanie
w dalszych częściach niniejszego protokołu, przy zagadnieniach tematycznie odpowiadających treści wniosków.

- Lustracja w zakresie działalności inwestycyjnej Spółdzielni została przeprowadzona w okresie listopad 2005/kwiecień 2006r i obejmowała okres działalności
od 01.01.2003r do 31.12.2004r. Na bazie ustaleń tej lustracji Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie wystosował do Spółdzielni list polustracyjny z dnia 06.06.2006r z propozycją przyjęcia przez organy Spółdzielni sześciu wniosków polustracyjnych. Ustalono, że Rada Nadzorcza na plenarnym posiedzeniu w dniu 21.06.2006r podjęła uchwałę nr 76 w sprawie przyjęcia wniosków polustarcyjnych.
Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków zawartych w liście polustracyjnym ujęte było w punkcie porządku obrad Zebrań Przedstawicieli w dniach 29 czerwca
i 6 września 2006r.
Stwierdzono, że na żadnym z w/w Zebrań nie doszło jednak do przedstawienia wniosków polustracyjnych przez Radę Nadzorczą oraz do ich rozpatrzenia i podjęcia przez Zebranie Przedstawicieli stosownej uchwały ponieważ:
- Zebranie w dniu 29.06.2006r nie wyczerpało porządku obrad (w tym wniosków polustracyjnych), zostało przerwane z uwagi na brak quorum,
- Zebranie Przedstawicieli zwołane na 6.09.2006r nie odbyło się z uwagi na brak quorum.

Porządek obrad kolejnego Zebrania Przedstawicieli zwołanego na 29.06.2007r nie obejmował rozpatrzenia wniosków polustracyjnych i podjęcia uchwały.

Z powyższego wynika, że Spółdzielnia nie dopełniła wymogów art. 93 § 4 Prawa spółdzielczego i zaproponowane przez Związek Rewizyjny wnioski nie przybrały formy obowiązującej (brak stosownej uchwały Zebrania Przedstawicieli – art. 38 § 1 pkt 3 ustawy).

10) Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Pracowników „PAX” została wpisana do rejestru sądowego 14.01.1963 r pod numerem ARS 559.
Od 13.05.1996r Spółdzielnia nosi nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa „PAX” (uchwała nr 9/95 Zebrania Przedstawicieli z 23.06.1995r o zmianie statutu, zarejestrowana postanowieniem z 13.05.1996r Sądu Rejonowego dla Miasta Warszawy Wydział XVI Gospodarczy).
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółdzielnia została wpisana w dniu 24.08.2001r do Rejestru Przedsiębiorców KRS numer 0000038220.

11) Lustrowana Spółdzielnia posiada numer:
- identyfikacji podatkowej NIP 525-000-63-19
- statystycznej w systemie REGON 000491067

B. USTALENIA LUSTRACJI

1. Zagadnienia organizacyjne Spółdzielni.

1.1. Statut Spółdzielni oraz wewnętrzny system normatywny.

1.1.1. W okresie objętym lustracją obowiązywał w Spółdzielni statut w wersji uchwalonej przez Zebranie Przedstawicieli 23 czerwca 1995r, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Miasta Warszawy XVI Wydział Gospodarczy postanowieniem
z 13 maja 1996r, ze zmianami wprowadzonymi n/w uchwałami Zebrania Przedstawicieli:

• uchwałą z 13 czerwca 1997r – zmiana zarejestrowana postanowieniem Sądu
z 24 września 1997r,

• uchwałą z 26 czerwca 1998r – zmiana zarejestrowana postanowieniem Sądu
z 14 września 1998r,

• uchwałą z 18 czerwca 1999r – zmiana zarejestrowana postanowieniem Sądu
z 11 sierpnia 1999r.

Podejmowane w Spółdzielni próby dostosowania statutu do wymogów ustawy
z 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ujawnione niedoskonałości dotychczas obowiązującego statutu były przedmiotem badań i omówienia w toku poprzedniej lustracji pełnej.
Na bazie tych ustaleń Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w liście polustracyjnym z 29.04.2004r zamieścił wniosek nr 1 w brzmieniu: „uchwalić
i przedłożyć do rejestracji zmiany statutu dostosowujące statut do przepisów kompleksowo znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych; w ramach zmian nowelizujących statut Spółdzielni należy wyeliminować wymienione
w protokóle lustracji niedoskonałości dotychczas obowiązującego Statutu”.

W okresie objętym poprzednią lustracją tj.: od 1.01.1998 – 31.12.2002r Zebranie Przedstawicieli uchwaliło znowelizowany statut dostosowujący jego treść do nowego prawa.
Statut ten nie został zarejestrowany przez Sąd z uwagi na nieprawidłowy tryb podjęcia uchwały.
Od tego czasu podejmowano kilkakrotnie próby wprowadzenia zmian do statutu, i tak:

- na Zebraniu Przedstawicieli 12.12.2003r.
Rozpatrywano cztery wersje projektów statutu. Z uwagi na fakt, że do każdej z nich delegaci wnieśli zastrzeżenia Zebranie postanowiło powołać Komisję Statutową, która przy współpracy z radcą prawnym Spółdzielni przygotuje projekt zmian do statutu
w terminie do 19.12.2003r. Na ten sam dzień wyznaczono kontynuację obrad tego Zebrania, przerwanego z uwagi na brak quorum. W dniu 19.12.2003r zmian do statutu nie uchwalono z uwagi na fakt, że Komisja Statutowa nie zakończyła prac. Delegaci zobowiązali Zarząd Spółdzielni do zapoznania członków z nową wersją projektu statutu na Zebraniu Grup Członkowskich i zwołania Zebrania Przedstawicieli w celu jego uchwalenia.

- w dniu 30.06.2004r.
Punkt porządku obrad dotyczący zmian Statutu nie był rozpatrzony z powodu braku quorum.

- w dniu 29.06.2006r.
Na tym Zebraniu podjęto prawomocną uchwałę nr 1/06 wprowadzającą zaktualizowaną wersję Statutu dostosowanego do wymagań znowelizowanych w dniu 03.06.2005r ustaw o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawa spółdzielczego.

Zgodnie z art. 12a § 2 Prawa spółdzielczego Zarząd jest obowiązany zgłosić uchwałę o zmianie Statutu do Sądu Rejonowego w ciągu 30 dni od jej podjęcia.
Lustratorom nie okazano złożonego do Sądu wniosku o rejestrację Statutu uchwalonego w dniu 29.06.2006r. O nie dotrzymaniu przez Zarząd ustawowego terminu świadczy pismo Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawa SG KRS stanowiące odpowiedź na zapytanie członka Spółdzielni, z którego wynika, że do dnia 04.01.2007r w aktach rejestrowych brak było nowego statutu Spółdzielni.
Kserokopia tego pisma z zaklejonym nazwiskiem członka stanowi załącznik nr 1 do protokołu lustracji.

Zmieniony Statut został wpisany do KRS postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy w dniu 22.02.2007r sygn. spr WA XIII NS-REJ.KRS/001871/07/548.

W postanowieniach końcowych zmienionego Statutu zawarto, że:
- Spółdzielnia w ciągu 3 miesięcy od rejestracji Statutu w KRS dostosuje stan faktyczny i wewnętrzne przepisy prawne do jego postanowień,

- kadencja Przedstawicieli i członków Rady Nadzorczej wybranych według postanowień Statutu dotychczas obowiązującego wygasa z dniem dokonania wyboru nowych Przedstawicieli według postanowień nowego Statutu po jego zarejestrowaniu w KRS.

- Zarząd Spółdzielni zwoła i umieści w porządku obrad Zebrań Grup Członkowskich punkt dotyczący wyboru Przedstawicieli na ZP w terminie do sześciu miesięcy od rejestracji Statutu w KRS.

Z powodu zwłoki w rejestracji Statutu przesunięte zostały na 2007r terminy opracowania nowych regulaminów oraz wybory nowych przedstawicieli na ZP
i nowych członków Rady Nadzorczej.
Wybory Przedstawicieli przeprowadzone zostały na Z G Cz poprzedzających roczne Zebranie Przedstawicieli, które odbyło się w dniu 29.06.2007r.
W/w Zebranie Przedstawicieli dokonało wyboru nowej Rady Nadzorczej.

Przeprowadzona w trakcie lustracji analiza zaktualizowanego Statutu ujawniła następujące sprzeczności z rozstrzygnięciami ustawowymi i braki:
- w § 4 ust 3 Statutu zapisano, że Spółdzielnia może tworzyć lub przystępować do innych organizacji gospodarczych dla realizacji zadań statutowych, którymi jest m.in. obsługa nieruchomości na własny rachunek.
Takie rozstrzygnięcie jest sprzeczne z art. 1 ust 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która stanowi, że Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi mienie jej członków,
- nie wprowadzono do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania Spółdzielni w sądzie, jeżeli powództwo o uchylenie uchwały Zebrania Przedstawicieli wytoczy Zarząd Spółdzielni co wynika z art. 42 § 5 Prawa spółdzielczego w brzmieniu nadanym art.3 pkt 7 ustawy z 3.06.2005r o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i niektórych ustaw,
- stwierdzono wewnętrzną sprzeczność w rozstrzygnięciach dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej.

W § 68 ust. 4 zawarte jest stwierdzenie, że Rada Nadzorcza składa się z 12 członków, może skutecznie funkcjonować w składzie zmniejszonym do 9 osób, a w każdej sytuacji quorum stanowi 7 osób.
Natomiast w § 71 ust 4 zapisano, że Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków tj. 6 osób.
- ustawa Prawo spółdzielcze w art. 41 § 4 stanowi, że protokoły Zebrania Przedstawicieli są jawne dla członków Spółdzielni, Związku Rewizyjnego w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej, natomiast
w Statucie w § 67 p.2 zakres uprawnionych ograniczono wyłącznie do członków Spółdzielni.
- Statut w § 8 pkt 1 stanowi, że warunkiem przyjęcia na członka Spółdzielni jest złożenie deklaracji. Nie precyzuje natomiast jakie dane powinna zawierać deklaracja, co jest wymogiem wpisanym w art. 16 § 1 Prawa spółdzielczego.

1.1.2. Wykaz regulaminów obowiązujących w okresie objętym lustracją zawarto
w załączniku nr 2 do protokołu lustracji.
Większość tych regulaminów uchwalona była w 1998r i omówiona w protokole poprzedniej lustracji na str. 14-25. Stwierdzono wtedy, że Spółdzielnia nie posiada unormowanych zasad:
- zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom,
- postępowania w sprawie zabudowy powierzchni ogólnego użytku,
- pracy stałych Komisji Rady Nadzorczej.

W trakcie niniejszej lustracji stwierdzono, że dotychczas nie unormowano zasad działania i udokumentowania pracy stałych Komisji Rady Nadzorczej.
Pozostałe brakujące regulaminy zostały uchwalone przez Radę Nadzorczą:
- regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi wykonane na rzecz SM „PAX” wprowadzony w życie uchwałą nr 50 z 15.06.2005r,
- regulamin zabudowy powierzchni ogólnego użytku na cele mieszkaniowe lub handlowo-usługowe zatwierdzony uchwałą nr 54 z 24.08.2005r.

W wyniku analizy treści nowych regulaminów wniesiono następującą uwagę:
W regulaminie wprowadzonym w życie uchwałą nr 54 z 24.08.2005r nie sprecyzowano sposobu przeznaczenia środków finansowych pozyskanych w wyniku ustanowienia praw do zabudowanych powierzchni.

Ponadto w okresie objętym lustracją wprowadzono zmiany następujących regulaminów:
- regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
i ustalania opłat za używanie lokali w SM „PAX” uchwalony przez Radę Nadzorczą
w dniu 7.12.2005r (uchwała nr 62), zmieniony uchwałą RN nr 81 z 21.06.2006r.

- regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody użytkowej w SM „PAX” uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 7.12.2005r (uchwała nr 61).

- regulamin użytkowania budynków SM ”PAX” uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 29.11.2006r (uchwała nr 91).

Treść tych regulaminów będzie przedmiotem omówienia w punkcie 5 – gospodarka zasobami mieszkaniowymi, w punkcie 6 – gospodarka remontowa.


1.2. Działalność organów Spółdzielni.

Strukturę i działalność organów Spółdzielni określa statut w § 58. W świetle jego zapisów organami Spółdzielni są:

- Zebranie Przedstawicieli
- Rada Nadzorcza
- Zarząd
- Zebrania Grup Członkowskich
- Rady Osiedli

1.2.1. Zebrania Grup Członkowskich
1) Zasady organizacji Zebrań Grup Członkowskich i ich uprawnienia zostały określone
w §§ 84-87 Statutu. Natomiast tryb obradowania i podejmowania uchwał unormowano w Regulaminie Obrad Zebrań Grup Członkowskich uchwalonym przez Radę Nadzorczą 10 marca 2000 r.
W 2002 r. w Spółdzielni obowiązywał podział na pięć grup członkowskich.
W lustrowanym okresie Rada Nadzorcza dokonała trzykrotnie zmian podziału na grupy członkowskie:
- w 2003r – uchwałą nr 17 z 29.01.2003r utworzono 32 grupy członkowskie,
- w 2004r – uchwałą nr 26 z 21.04.2004r utworzono 13 grup członkowskich,
- w 2006r – uchwałą nr 93 z 20.12.2006r utworzono 8 grup członkowskich.

Zmiany w podziale członków Spółdzielni na grupy członkowskie nie miały powiązania z długością kadencji Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli wybieranych przez grupy członkowskie.

Uchwała nr 17 z 29.01.2003r podjęta została w okresie kadencji Przedstawicieli na ZP wybranych przez grupy ukształtowane w poprzednim podziale na okres 2000-2004.
Jako uzasadnienie tej uchwały Rada Nadzorcza podała następujące powody cyt.
„… członkowie od wielu lat postulowali taki podział ponieważ zapewnia on to, że każdy z budynków ma swoich Przedstawicieli, względy organizacyjne – możliwość zapewnienia sali odpowiedniej wielkości.”
Dokonując nowego podziału Rada Nadzorcza ustaliła jednocześnie dla każdej grupy liczbę mandatów na Zebranie Przedstawicieli. Natomiast Zarząd umieścił w porządku obrad najbliższych Zebrań Grup Członkowskich wybory nowych przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
Powyższe działanie naruszyło zasady określone w § 60 Statutu. W świetle tego przepisu skrócenie kadencji Przedstawicieli może zaistnieć wyłącznie w następujących okolicznościach:
- w razie rezygnacji z mandatu,
- w razie odwołania Przedstawiciela przed upływem kadencji przez Zebranie Grupy Członkowskiej,
- w razie ustania członkowstwa w Spółdzielni.

W następnym roku – na posiedzeniu Rady Nadzorczej z 7.04.2004r (Prot.3/11/04) Zarząd Spółdzielni przedstawił projekt nowego podziału członków na grupy członkowskie i wyłonienie 11 grup w miejsce powołanych w 2003r 32 grup,
lecz przy zachowaniu ważności mandatów przedstawicieli na ZP wybranych
w poprzednim roku.
Po konsultacjach z Radami Osiedli, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 21.04.2004r podjęła uchwałę nr 26 o powołaniu 13 grup członkowskich.
Zarówno projekt Zarządu jak też uchwała Rady Nadzorczej nie zawierały pisemnego uzasadnienia dokonanych zmian.

Kolejną zmianę zawnioskowaną przez Zarząd rozpatrzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 20.12.2006r. Na tym posiedzeniu Rada Nadzorcza podjęła dwie uchwały:
- nr 93 w sprawie wyłonienia 8 grup członkowskich w miejsce dotychczasowych
13 grup,
- nr 94 w sprawie ustalenia liczby mandatów na ZP na następną kadencję dla każdej
z nowo utworzonych grup.
Liczebność ustalonych grup zabezpieczała prawo każdej z nich do wyboru co najmniej jednego Przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli, co jest wymogiem wynikającym z § 84 ust. 3 Statutu.

2) Według danych zawartych w załączniku nr 3 do protokołu lustracji – tabela 1, struktura członków Spółdzielni na koniec poszczególnych okresów objętych lustracją przedstawiała się następująco:

Rok CZŁONKOWIE
OGÓŁEM ZMIESZKALI OCZEKUJACY
ilość % ilość % ilość %
2003 3 640 100 2 582 70,93 1 058 29,07
2004 3 735 100 2 651 70,98 1 084 29,02
2005 3 798 100 2 686 70,72 1 112 29,28
2006 3 881 100 2 728 70,29 1 153 29,71

Z powyższego wynika, że osoby zarejestrowane jako oczekujące na objęcie praw do lokali stanowią istotną reprezentację członków Spółdzielni.

3) Z przedłożonej dokumentacji wynika, że Zebrania Grup Członkowskich były zwoływane przed każdym Zebraniem Przedstawicieli, o czym świadczą dołączone do akt każdej grupy zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku obrad.
Stwierdzono natomiast brak dokumentacji obrad niektórych grup zwołanych w 2003 roku i tak:
- w aktach n/w grup znajdują się tylko zawiadomienia o zwołaniu grupy:
• grupa nr 1 zawiadomienie o ZGCz w dniu 29.10.2003 r.
• grupa nr 5 zawiadomienie o ZGCz w dniu 29.10.2003 r.
• grupa nr 6 zawiadomienie o ZGCz w dniu 30.10.2003 r.
• grupa nr 21 zawiadomienie o ZGCz w dniu 18.11.2003 r.
• grupa nr 28 zawiadomienie o ZGCz w dniu 25.11.2003 r.

- w aktach n/w grup znajdują się jedynie zawiadomienia o zwołaniu ZGCz i lista obecności. Brak natomiast protokołu z przebiegu obrad, co dotyczy zebrań zwołanych w miesiącach październik-listopad 2003 roku:
• grupa nr 2 - ul. Złota 81 obecnych 9 osób
• grupa nr 3 - ul. Wy.Kościuszkowskie, Salezego 6 obecnych 37 osób
• grupa nr 8 - ul. Lipowa, Cegielniana obecnych 12 osób
• grupa nr 9 - ul. Rzymowskiego 17 obecnych 23 osoby
• grupa nr 12 - ul. Wyścigowa 18, 20 obecnych 15 osób
• grupa nr 18 - ul. Zamoyskiego 49 obecnych 20 osób
• grupa nr 22 - ul. Sobieskiego 110 obecnych 5 osób
• grupa nr 29 - ul. Pląsy obecnych 1 osoba

- w aktach niżej podanych ZGCz brak protokołów:
• Komisji Skrutacyjno-Wyborczej: grupa członkowska nr 12 obejmująca
budynki Wyścigowa 18, 20 z 11.04.2003r,
grupa nr 14 – Modzelewskiego 10 i 12
zebranie grupy z 15.04.2003r,

• Komisji Wnioskowej: grupa nr 12 – zebranie w dniu 15.04.03r
grupa nr 14 – zebranie przeprowadzono
w dniu 14.11.2003r
grupa nr 16 – zebranie odbyte
w dniu 6.11.2003r

- zgromadzona w aktach dokumentacja z Zebrań Grup Członkowskich zawiera tylko protokoły Komisji Skrutacyjno-Wyborczej i listy obecności uczestników Zebrania-
powyższe dotyczy:

NR GRUPY CZŁONKOW-
SKIEJ BUDYNKI DATA
Z.G.CZ. ILOŚĆ OSÓB OBECNYCH WG LISTY WYBORY DO ORGANÓW
WG PROTOKOŁU KOMISJI SKRUTACYJNEJ
ZP R.O.
6 Kozia 3/5 04.04.2003 3 1 1
8 Lipowa/Cegielniana 12.04.2003 4 1 3
13 Modzelewskiego 6,8 16.04.2003 8 2 3
23 Paca 15/17 04.04.2003 6 1 4
26 Komorska 11/15 24.04.2003 18 4 4
29 Pląsy 26.04.2003 7 1 -


4) Porządek obrad zawierał tematy, które miały być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
W porządku obrad ZGCz nie umieszczono punktu dotyczącego sprawozdania
z realizacji wniosków z poprzedniego zebrania bezpośrednio dotyczących danej grupy.

Zebrania, których przebieg obrad udokumentowano protokołem nie zawsze zrealizowały przyjęty porządek obrad, co dotyczy:
grupa członk. Nr 1 z 24.04.2003r; grupa nr 5 z 08.04.2003r; grupa nr 9 z 09.04.2003r; grupa nr 19 z 07.05.2003r; grupa nr 5 z 10.05.2006 r.
Z przedłożonej dokumentacji w/w Zebrań nie wynikają powody nie wyczerpania przyjętego porządku obrad.

Nie wszystkie protokoły zostały podpisane przez osoby upoważnione tj.:

>Przewodniczącego i Sekretarza ZGCz:
- protokół z ZGCz nr 8 z 27.06.2006 r. -obejmującej budynki Bitwy Warszawskiej 1920r 18, Sobieskiego 110, Żeromskiego 77;
- protokół z ZGCz nr 13 z 15.06.2004 r. obejmującej członków oczekujących.

>Przewodniczącego ZGCz:
- protokół z Zebrania Grupy nr 3 z 20.05.2004r - budynki Rzymowskiego 17 i 19
- protokół z ZGCz nr 2 z 25.05.2006r - budynki Falęcka 5/7, Narbutta 4, Kozia 5a,
Górska 19, Lipowa/Cegielniana,
- protokół Grupy Członkowskiej nr 4 z 09.05.2006r - budynki Rzymowskiego 33,
Jadźwingów 1,3
> Sekretarza Zebrania
- protokół Grupy Członkowskiej nr 1 – zebranie 11.05.2006r
- protokół Grupy Członkowskiej nr 6 – zebranie 27.05.2004r

W okresie objętym lustracją przeprowadzono wybory delegatów na Zebranie Przedstawicieli.
Wyborów tych dokonały grupy członkowskie, które odbyły się przed Zebraniem sprawozdawczym w 2003r. Delegatów wybrano na kadencję 2003r-2007r.

Z uwagi na istotne braki dokumentacji z przebiegu obrad zebrań grup członkowskich za 2003r. omówionych wyżej, lustratorzy nie mieli możliwości oceny
czy przeprowadzone w tych grupach wybory delegatów na Zebranie Przedstawicieli odbyły się w trybie określonym w Statucie.
W pozostałych grupach wyboru dokonano w sposób tajny a udokumentowanie tego wyboru nie budzi uwag.

W kontrolowanym okresie w Zebraniach Grup Członkowskich uczestniczyło łącznie:

w 2003r - 737 członków, co w stosunku do ogółu uprawnionych 3945 osób stanowi 18,7%
w 2004r - 320 członków tj. 7,9 % uprawnionych 4.040 osób,
w 2005r - 423 członków tj. 10,5 % uprawnionych 4.040 osób,
w 2006r - 495 członków tj. 12,2 % uprawnionych 4.068 osób.

1.2.2. Zebranie Przedstawicieli

Tryb zwołania, obradowania, podejmowania uchwał oraz sposób udokumentowania obrad Zebrania Przedstawicieli określa Statut w §§ 60-67 oraz Regulamin Zebrań Przedstawicieli, uchwalony przez ten organ 21 czerwca 1996r.

W okresie objętym lustracją Zebrania Przedstawicieli zwoływane były
w następujących terminach:

- 30 czerwca 2003r - roczne sprawozdawcze: wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej

- 12 i 19 grudnia 2003r - którego przedmiotem według ustalonego przez Zarząd porządku obrad miało być m.in. podjęcie uchwał w sprawach:
• zmiany Statutu Spółdzielni,
• upoważnienia Zarządu do zbycia nieruchomości przy ul. Wołoskiej i Rzymowskiego w Warszawie,

- 30 czerwca 2004r - roczne sprawozdawcze,
- uchwalenie znowelizowanego Statutu Spółdzielni,
- wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej,
- rozpatrzenie odwołań członków od uchwał Rady Nadzorczej,

- 3 listopada 2004r - w porządku obrad zapisano niewyczerpane punkty z ZP
z 30.06.2004r w tym uchwalenie znowelizowanego Statutu Spółdzielni,

- 30 czerwca 2005r - roczne sprawozdawcze – nie odbyło się z uwagi na brak wymaganego quorum umożliwiającego podjęcie ważnych uchwał,

- 29 września i 15 października 2005r - roczne sprawozdawcze,

- 29 czerwca 2006r - roczne sprawozdawcze,
- podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu. W tym dniu Zebranie uchwaliło jedynie zmianę statutu.worum.
Kontynuację tego Zebrania przewidziano na 29.06.2006 roku.
Nie odbyło się z uwagi na brak


W/w Zebrania zwoływał każdorazowo Zarząd stosownie do wymogów określonych
w § 62 Statutu Spółdzielni.

Badano tryb zwoływania, przeprowadzenia i udokumentowania przebiegu obrad Zebrań Przedstawicieli w świetle unormowań statutu i regulaminu obrad.
Stwierdzono co następuje:

ad. Zebranie Przedstawicieli z 30.06.2003r
- wymagane formuły i terminy zawiadomienia członków Spółdzielni i ich Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli o czasie, miejscu i porządku obrad były zachowane. Nie dopełniono natomiast obowiązku ustawowego (art. 40 § 1 Prawa spółdzielczego) o powiadomieniu o zwołanym Zebraniu Związku Rewizyjnego
i Krajową Radę Spółdzielczą;

- w porządku obrad podanym w zawiadomieniu nie uwzględniono spraw
zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zebrania Przedstawicieli tj.:
> uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społeczno-kulturalnej,
> rozpatrzenia wniosków i uchwał zgłoszonych przez członków na Zebraniach
Grup Członkowskich;

- w treści protokołu nie zawarto: porządku obrad, tekstu podjętych uchwał
i zgłoszonych wniosków;

- w protokole brak jednoznacznego zapisu o poddaniu pod głosowanie przyjętego
porządku obrad;

- Zebranie było prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał. Na ogólna liczbę
uprawnionych Przedstawicieli w ilości 120 osób w Zebraniu uczestniczyło
110 delegatów.
Zgodnie z postanowieniami Statutu Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał
przy obecności co najmniej połowy Przedstawicieli.

- podjęte przez Zebranie uchwały dotyczyły wyłącznie spraw objętych
porządkiem obrad.

Pod głosowanie poddane były projekty 8 uchwał, z tego:
• 6 uchwał podjęto w głosowaniu tajnym zgodnie z przegłosowanym wnioskiem delegatów o utajnienie głosowania uchwał w sprawach objętych w punktach 9-10 porządku obrad tj.:
- uchwała nr 1/03 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2002 – większością głosów sprawozdanie zostało przyjęte,
- uchwała nr 2/03 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za okres od 24.06.2002r do 30.06.2003r – stosunkiem głosów za 42, przeciw 58 sprawozdania nie przyjęto,
- uchwała nr 3/03 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 24.06.2002r do 30.06.2003r – wynik głosowania za 40, przeciw 60 – sprawozdania Rady Nadzorczej nie przyjęto,
- uchwała nr 5/03 w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu P.Januszowi Sikorskiemu – większością głosów Zebranie nie udzieliło absolutorium,
- uchwała nr 6/03 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu P.Andrzejowi Ślązakowi – większością głosów Zebranie udzieliło absolutorium,
- uchwała nr 7/03 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu P.Bożenie Zagajskiej – większością głosów Zebranie nie udzieliło absolutorium.
• 2 uchwały zostały podjęte w głosowaniu jawnym a dotyczyły:
- przyjęcia sprawozdania z realizacji wniosków, uchwał oraz postulatów podjętych 24.06.2002r – uchwała nr 4/03, Zebranie stosunkiem głosów za 28; przeciw 53 sprawozdania nie przyjęło;
- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2003/2004r na kwotę dziesięć milionów zł – uchwała nr 8/03 – Zebranie stosunkiem głosów za 5; przeciw 41 odrzuciło projekt uchwały.
Zarówno w protokóle obrad tego Zebrania jak i w załączonych do protokołu uchwałach brak jest stwierdzenia o przyjęciu uchwały bądź jej odrzuceniu,

Uchwały Zebrania Przedstawicieli nr 4/03 i nr 5/03 nie są podpisane przez Sekretarza Zebrania, co jest sprzeczne z § 16 regulaminu obrad ZP,

ad. Zebranie Przedstawicieli z 12.12.2003r i 19.12.2003r
W Zebraniu z 12.12.2003r uczestniczyło 86 delegatów na 120 uprawnionych,
co stanowi 71,7 % ogółu wszystkich Przedstawicieli.
W Zebraniu 19.12.2003r (będącym kontynuacją Zebrania z 12.12.2003r) uczestniczyło 69 delegatów tj. 57,5% uprawnionych.
W porządku obrad przewidziano podjęcie uchwał dotyczących zbycia praw do działek gruntowych przy ul. Wołoskiej 56 i Wyścigowej róg Rzymowskiego oraz wprowadzenia zmian do statutu.
Zebranie podjęło uchwały uprawniające Zarząd do sprzedaży praw do gruntu.
Zmiany do Statutu nie zostały uchwalone z przyczyn omówionych w punkcie 1.1.1.

Wyniki głosowania dotyczące podjętych uchwał były następujące:
- uchwałę o zbyciu działek przy ul. Wyścigowej róg Rzymowskiego podjęto
głosami : „za” 54, „przeciw” 8.
- uchwałę o zbyciu działek przy ul. Wołoskiej podjęto głosami „za” 54, „przeciw” 4.

Zarówno w protokóle obrad jak też w treści uchwał nie wpisano ilości delegatów, którzy wstrzymali się od głosowania. Z tego powodu brak jest dowodu potwierdzającego ważność podjętej uchwały o zbyciu praw do gruntu przy
ul. Wołoskiej 56.
Wpisano 58 głosów, dla ważności uchwały wymagane jest co najmniej 60 głosów (50% ogólnej liczby delegatów)


ad. Zebrań Przedstawicieli przeprowadzonych w 2004r
Obydwa Zebrania zwołane zostały przez Zarząd Spółdzielni.

- każdorazowo zachowano statutową formę i terminy zawiadomienia przedstawicieli członków i pozostałych członków o czasie, miejscu i porządku obrad.
O Zebraniu powiadomiono również Krajową Radę Spółdzielczą i Związek Rewizyjny SM RP w Warszawie,

- porządek obrad podany w zawiadomieniach i przyjęty przez Zebranie nie wykraczał poza sprawy statutowo zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnych Zgromadzeń
i wyczerpał dyspozycje zawarte w art. 38 § 1 Prawa spółdzielczego,

- porządek obrad ustalony na 3.11.2004r obejmował punkty, które nie zostały zrealizowane na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 30.06.2004r,

- z obrad obydwu Zebrań sporządzono protokóły, do każdego z nich dołączono uchwały, protokóły Komisji Wnioskowej i Wyborczej, brak natomiast protokółów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,

- Zebrania były prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał, bowiem frekwencja na nich wynosiła:
w dniu 30.06.2004r 96 na 120 uprawnionych tj. 80%
w dniu 3.11.2004r 73 na 120 uprawnionych tj. 60,8%

- podjęte przez Zebrania uchwały dotyczyły wyłącznie spraw objętych porządkiem obrad.
Zebranie Przedstawicieli obradujące 30.06.2004r podjęło 11 uchwał, Zebranie Przedstawicieli przeprowadzone 3.11.2004r podjęło 2 uchwały.


Do treści protokółu z Zebrania Przedstawicieli odbytego 30.06.2004r
wniesiono następujące uwagi:
- w protokóle obrad nie wpisano: miejsca obrad; liczby delegatów obecnych na Zebraniu; porządku obrad (wymóg § 16 pkt 1 regulaminu obrad Z.P),
- przy omawianiu poszczególnych punktów porządku obrad nie odnotowano faktu podjęcia uchwały w rozpatrywanym temacie. Uchwały podjęte przez Zebrania wyszczególnione zostały w ramach punktu 10 porządku obrad – „Zatwierdzenie sprawozdania finansowego – bilansu za rok 2003; sprawozdania Zarządu; sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z realizacji uchwał ubiegłorocznych Zebrań Przedstawicieli – podjęcie uchwał” przy czym w protokóle nie podano treści uchwały i nawet sprawy, której dotyczyła lecz ograniczono się wyłącznie do podania numeru podjętej uchwały i wyników głosowania w następujący sposób: cyt. ”uchwała nr 2 za - 50; przeciw-0; wstrzymało się – 1”


Porównanie uchwał wyszczególnionych w protokóle z dołączonymi do tego protokółu
uchwałami podpisanymi przez przewodniczącego i sekretarza Zebrania wykazało
następujące rozbieżności:
- do protokółu dołączono podwójne uchwały o różnej numeracji w tej samej sprawie
i o tej samej treści i tak:
> w sprawie przyjęcia kierunków rozwoju Spółdzielni –uchwała nr 10
i uchwała nr 12.
W protokóle pominięto nr 10, wpisano uchwałę o numerze 12.

> w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z realizacji uchwał podjętych
w 2003r przez ZP – uchwała nr 11 i nr 13. W protokóle wymieniono nr 11
i nr 13 przy czym podane w nim wyniki głosowania przy uchwale nr 11
różnią się od wyników wpisanych w treści tej uchwały,

> w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu J.Sikorskiemu
– dołączono dwie uchwały nr 11 i nr 9 w obydwu podano identyczne
wyniki głosowania.
- podane w treści uchwał wyniki głosowania różnią się od wpisanych w protokóle.
Rozbieżność dotyczy uchwały nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu A. Szklarskiemu.W uchwale nr 6 wpisano wyniki głosowania: za 53; przeciw 3; wstrzymujących się: 0.
W protokóle przy uchwale o numerze 6 podano: za 53; przeciw 3;
wstrzymujących się:10.
Zaznaczyć należy, że ilość osób biorących udział w głosowaniu podana w uchwale wynosi 56 co oznacza nieważność tej uchwały z powodu braku quorum
(co najmniej 60 osób)

- ZP podjęło uchwałę nr 2/04 z 30.06.2004 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003r i uznało jej ważność mimo, że w głosowaniu brało udział mniej niż połowa Przedstawicieli (za 50; przeciw 0; wstrzymujących się 1 – wymagane quorum stanowi 60 osób). Kserokopia uch. 2/04 ZP stanowi zał.2/1 do prot. lustracji.
Do protokołu ZP nie dołączono protokółu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Z powyższego wynika, że dokumentacja przebiegu omówionego Zebrania Przedstawicieli zawiera niewystarczającą treść i sprzeczności, stąd nie może być uznana jako wiarygodny dowód przebiegu obrad ZP i podjętych uchwał.
Zebranie Przedstawicieli z dn.30.06.2004r nie wyczerpało porządku obrad z uwagi na brak quorum. Przewodniczący Zebrania zarządził zakończenie obrad.

Nie zrealizowano porządku obrad w następujących tematach:
- uchwalenie najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni w 2004r/2005r;
- wybór delegata i z-cy na IV Krajowy Zjazd Delegatów Spółdzielni Mieszkaniowych;
- uchwalenie statutu SM „PAX”;
- informacja Zarządu dotycząca wniosków zgłoszonych przez delegatów w trakcie
obrad Zebrań Przedstawicieli w 2003r;
- rozpatrzenie wniosków i uchwał zgłoszonych przez Zabrania Grup Członkowskich
w sprawach objętych porządkiem obrad Zebrania;
- rozpatrzenie odwołań członków SM „PAX” od uchwały nr 23 Rady Nadzorczej
z dn. 7.04.2004r w sprawie opłat za używanie lokali.

Zebranie Przedstawicieli – 3.11.2004r
- ustalony dla tego Zebrania porządek obejmował punkty, które nie zostały zrealizowane na ZP 30.06.2004r

Zebranie podjęło tylko jedną uchwałę w sprawie wyboru Delegata na IV Krajowy Zjazd Delegatów Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
Pozostałe punkty porządku obrad nie zostały zrealizowane z uwagi na brak quorum.

ad. Zebrań Przedstawicieli przeprowadzonych w 2005r

1. Zebranie Przedstawicieli zwołane na 30.06.2005r nie odbyło się z uwagi na
brak quorum.
- na podstawie udostępnionej do kontroli dokumentacji stwierdzono, że wymagane formy i terminy zawiadomienia członków Spółdzielni i ich Przedstawicieli były zachowane.
- o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli powiadomiono również Krajową Radę Spółdzielczą i Związek Rewizyjny SM RP w Warszawie pismami z 15.06.2005r.

- dołączona do akt lista obecności na ZPCz w dniu 30.06.2005r zawiera 55 podpisów. W pozycji wpisu 56-57 zawarto cyt. „godz 1810 brak quorum dn. 30.06.2005r”, klauzulę opatrzono 2 podpisami nieczytelnymi.

Statut Spółdzielni w § 59 ust 3 stanowi, że jeżeli Zebranie Przedstawicieli nie dojdzie do skutku wobec braku quorum, następne Zebranie winno być przeprowadzone nie później niż w ciągu 20 dni od nieskutecznego Zebrania i jest władne do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych Przedstawicieli.
Zebranie nie zostało zwołane w terminie określonym przez statut. W dniu 13.07.2005 (Prot. 9/05)Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 53 w sprawie zwołania Zebrania Przedstawicieli w m-cu wrześniu 2005r. W decyzji tej uwzględniono wnioski delegatów o przełożenie terminu Zebrania na okres pourlopowy.

2. Zebranie Przedstawicieli z dn.29.09.2005r cz. I i 15.10.2005r cz. II
- Porządek obrad ustalony dla tego Zebrania obejmował w całości porządek ustalony dla ZP z 30.06.2005r w tym: rozpatrzenie wniosku Grupy Członkowskiej
nr 3 dotyczącego odwołania Rady Nadzorczej w całości oraz wyboru nowej
Rady Nadzorczej.

Przyjęcie porządku poprzedziło przegłosowanie wniosków proponowanych przez Przedstawicieli.
Ostatecznie porządek obrad przyjęto z 2 zmianami; jedna dotyczyła wykreślenia punktu o odwołanie całej Rady Nadzorczej oraz wybory do RN; druga dotyczyła zmiany kolejności w rozpatrywaniu spraw (rozpatrywanie wniosków i uchwał zgłoszonych przez Zebrania Grup Członkowskich w sprawach objętych porządkiem obrad zebrania z punktu 16 do punktu 10),

- porządek obrad tego Zebrania zarówno proponowany przez Zarząd Spółdzielni jak
i przyjęty po zmianach nie został wpisany do treści protokółu

- Zebranie ustaliło również aby obrady podzielić na dwie części: w dniu 29.09.2005r do około godz. 2200 – po wyczerpaniu omawianego punktu, a drugą część Zebrania odbyć nie później niż do 15.10.2005r.

- z obrad Zebrań sporządzono protokóły, do każdego z nich dołączono uchwały, protokóły Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej.

- Zebrania były prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał. W Zebraniu
w dniu 29.09.2005r uczestniczyło 77 delegatów na 120 uprawnionych, co stanowi 64,2 % ogółu wszystkich Przedstawicieli. W zebraniu z 15.10.2005r uczestniczyło
70 delegatów tj. 58,3 % uprawnionych.

- podjęte uchwały dotyczyły wyłącznie spraw objętych porządkiem obrad.
W głosowaniu nad uchwałą nr 11 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań na kwotę 10 milionów zł brało udział 57 osób tj. mniej niż wymagane quorum
(60 osób).
Zarówno w protokóle obrad, jak też w treści uchwał brak stwierdzenia o przyjęciu uchwały bądź jej odrzuceniu.

Do treści protokółu wniesiono następujące uwagi:
- w protokóle nie wpisano: miejsca obrad, ilu delegatów było obecnych na Zebraniu oraz porządku obrad,
- w protokóle nie podano treści podjętych uchwał a ograniczono się wyłącznie do wpisania numeru uchwały i wyników głosowania.

Zebranie Przedstawicieli w dniu 15.10.2005r nie wyczerpało porządku obrad.
Obrady zakończono z uwagi na brak quorum.
Zebranie nie rozpatrzyło:
- odwołań członków od uchwał Rady Nadzorczej nr 44 i 45 z 21.03.2005r w sprawie ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego ul. Stryjeńskich 19 I i II etap,
- sprawozdania Komisji Wnioskowej i podjęcia uchwały w przedmiocie zgłoszonych wniosków,
- nie podjęto uchwały w sprawie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społeczno-kulturalnej.

ad Zebranie Przedstawicieli zwołane 29 czerwca i 29 września 2006r

- każdorazowo zachowywano statutową formę i terminy zawiadomienia Przedstawicieli członków i pozostałych członków o czasie, miejscu i porządku obrad.
O zebraniu powiadomiono również Związek Rewizyjny i Krajową Radę Spółdzielczą,

- porządek obrad podany w zawiadomieniach nie wykraczał poza sprawy ustawowo zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnych Zgromadzeń i wyczerpał dyspozycje zawarte w art. 38 § 1 Prawa spółdzielczego,

- w Zebraniu przeprowadzonym w dniu 29 czerwca 2006r uczestniczyło 78 delegatów na 120 uprawnionych, co stanowi 65% ogółu uprawnionych i było zdolne
do podejmowania uchwał,

- ostatecznie Zebranie Przedstawicieli obradujące 29 czerwca 2006r rozpatrzyło tylko zmiany Statutu Spółdzielni. Uchwała ZP nr 1/06 w sprawie zmiany Statutu została podjęta większością 2/3 głosów.

W sporządzonym protokóle z obrad zawarto zapis, że przewodniczący tego Zebrania
z uwagi na późną porę złożył wniosek o przerwę w obradach i dokończenie pozostałych punktów na następnym Zebraniu najpóźniej do 30.09.2006r.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Druga tura obrad zwołana została przez Zarząd na 29 września 2006r.
Zebranie nie odbyło się.
W sporządzonym na tę okoliczność protokóle podpisanym jednoosobowo przez sekretarza Zebrania P. ………….. wynika, że obrady nie dobyły się
z powodu braku quorum.
Lista obecności z dnia 29.09.2006r dołączona do protokółu zawiera 55 podpisów delegatów. Zgodnie z § 59 Statutu ZP może ważnie obradować i podejmować uchwały tylko w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania tj. 60 delegatów.

Zebranie Przedstawicieli obradujące w dniu 29.06.2006r nie rozpatrzyło istotnych punktów porządku obrad zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji tego organu tj.:
- sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2005r;
- uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społeczno-kulturalnej;
- sprawozdania Rady Nadzorczej;
- sprawozdania Zarządu z realizacji uchwał ubiegłorocznych ZP;
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, sprawozdania
Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z realizacji uchwał
ubiegłorocznych ZP – uchwały;
- rozpatrzenie wniosków Związku Rewizyjnego SM RP z lustracji działalności
inwestycyjnej w l.2003-2004 i podjęcie uchwały;
- udzielenie absolutorium członkom Zarządu;
- uchwalenie najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni w 2006-2007r;
- rozpatrzenie odwołań członków od uchwały Rady Nadzorczej nr 60 z 7.12.2005r
w sprawie planu finansowego na 2006r i ustalenia opłat za używanie lokali;
- informacja Zarządu w sprawie wniosków zgłoszonych przez delegatów w trakcie obrad ZP w 2005r.

Po nieudanym zwołaniu Zebrania w dniu 29.09.2006r Zarząd nie rozpatrywał
potrzeby zwołania Zebrania w kolejnym terminie w celu wyczerpania uchwalonego porządku obrad.
Temat ten był natomiast przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25.10.2006r. W treści protokółu tego posiedzenia zapisano, że Rada Nadzorcza podjęła decyzję aby zwołać kontynuację przerwanego Zebrania po zarejestrowaniu nowego Statutu.
Pierwsze Zebranie po rejestracji zmienionego Statutu zwołane zostało na dzień 29.06.2007r. W jego porządku obrad nie uwzględniono nie rozpatrzonych spraw przez poprzednie Zebranie.

Z powyższego wynika, że Zebranie Przedstawicieli zwołane na dzień 29.06.2006r
nie zostało zakończone ponieważ:
- nie wyczerpało porządku obrad,
- nie podjęło uchwały o zakończeniu obrad.

Zaznaczyć należy, że podejmując decyzję w dniu 25.10.2006r Rada Nadzorcza
nie ustaliła czy Zarząd zgłosił do rejestracji w KRS nową wersję Statutu i tematem tym nie interesowała się na późniejszych posiedzeniach.

Sprawa nie wyczerpania porządku obrad przez Zebranie Przedstawicieli zwołane
w 2006r była poruszana w licznych pismach członków Spółdzielni kierowanych
do Związku Rewizyjnego. Członkowie zarzucali, że Zarząd Spółdzielni jak też Rada Nadzorcza nie dopuszczają do wypełnienia przez najwyższy organ Spółdzielni uprawnień ustawowych i statutowych, w tym rozpatrzenia żywotnych spraw z punktu widzenia interesów Spółdzielni i ich członków.

Ponadto poprzez zaniechanie kontynuacji obrad ZPCz odebrano grupie członków prawo żądania rozpatrzenia ich odwołań od decyzji Rady Nadzorczej w sprawie opłat za używanie lokali. Zaznaczyć należy iż takie działanie Zarządu Spółdzielni
i nadzorującej jego pracę Rady Nadzorczej stanowi naruszenie zasad art. 40 § 2 Prawa spółdzielczego w świetle których członkowie mają zagwarantowane prawo żądania umieszczenia oznaczonych spraw na porządku obrad Zebrania Przedstawicieli, co jest równoznaczne z prawem żądania ich rozpatrzenia. Ustawa nie przewiduje by Zebranie Przedstawicieli mogło odebrać to prawo wymienionym osobom.

1.2.3. Rada Nadzorcza

1. Według treści § 68 Statutu Rada Nadzorcza składa się z 12 członków wybieranych przez Zebranie Przedstawicieli. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa cztery lata
i kończy się z wyborem nowego członka Rady.
Co roku ustępuje ¼ członków Rady Nadzorczej.

W toku lustracji poddano kompleksowemu badaniu dokonane zmiany w składzie Rady Nadzorczej, tryb przeprowadzania wyborów i zachowanie kadencyjności członków Rady. Badanie przeprowadzono pod kątem przestrzegania wymogów Statutu.

Ustalono:
Na miejsce członków Rady Nadzorczej, którym upłynęła 4-letnia kadencja, Zebranie Przedstawicieli dokonywało w głosowaniu tajnym wyborów nowych członków Rady Nadzorczej i tak:
- Zebranie Przedstawicieli obradujące 30.06.2003r wybrało 3 członków Rady Nadzorczej,
- Zebranie Przedstawicieli obradujące 30.06.2004r wybrało 3 członków Rady,
- Zebranie Przedstawicieli obradujące 29.09.2005r wybrało 3 członków Rady.

W roku 2006r wyboru nowych członków Rady Nadzorczej nie przeprowadzono
z uwagi na nie wyczerpanie porządku obrad ZP.
Z tego powodu członkowie Rady Nadzorczej, którym upłynął 4-letni okres kadencji
w 2006r zachowali mandaty do następnego Zebrania Przedstawicieli, które odbyło się 29 czerwca 2007r.
W okresie od 1 stycznia 2003r do 8 lipca 2003r Rada Nadzorcza działała w 12 osobowym składzie.
Na posiedzeniu w dniu 8.07.2003r (Prot. 14/1/03) Rada oddelegowała ze swego składu Pana Andrzeja Szklarskiego do pełnienia funkcji członka Zarządu (uchwała nr 3/03) na okres 3 miesięcy, a następnie uchwałą nr 6/03 w dniu 8.10.2003r wydłużyła okres oddelegowania do 31.12.2003r.

W okresie objętym lustracją 5 osobom wygasł mandat członka Rady Nadzorczej przed upływem 4-letniej kadencji z tego:
- 1 osoba w związku z jej powołaniem do składu Zarządu Spółdzielni,
- 4 osobom na skutek zrzeczenia się mandatu.
W miejsce tych osób wprowadzono kandydata z tych samych co ustępujący grup członkowskich, którzy uzyskali w wyborach w kolejności największą liczbę głosów
i którzy wyrazili zgodę na przyjęcie funkcji członka Rady Nadzorczej.
Tryb uzupełnienia składu RN odpowiadał wymogom Statutu.

Zgodnie z art.22 ustawy z 20.08.97r o KRS (Dz.U.2001 nr 27 poz. 209 z późniejszymi zmianami) Zarząd Spółdzielni miał obowiązek zgłoszenia do rejestru sądowego zmian w składzie Rady w ciągu 7 dni od ich zaistnienia. Obowiązek ten nie został dotrzymany.
Na postawie odpisu pełnego z Rejestru Przedsiębiorców KRS sporządzonego według stanu na 5.02.2007r stwierdzono, że zmiany danych w Rejestrze dokonywane były ze znacznym opóźnieniem, i tak:
- Członkowie Rady wybrani na ZPCz w dniu 30.06.2003r zostali zarejestrowani
w KRS dn 10.09.2003r,
- wybrani na ZP w dniu 30.06.2004r – wpisani do KRS – 3.02.2006r
- wybrani na ZP w dniu 29.09.2005r – wpisani w Rejestrze w dniu 3.02.2006r
- wszystkie osoby, które złożyły rezygnacje z pracy w Radzie (2 osoby w grudniu 2003r; 2 osoby w styczniu 2004r i 1 osoba w listopadzie 2004r)
zostały wyrejestrowane w KRS wpisem z dnia 3.02.2006r.

Na skutek braku aktualizacji danych w KRS Pan Andrzej Szklarski figurował
w Rejestrze w okresie od 10.09.2003r do 3.02.2006r równolegle:
• w Dziale 2 rubryka 1 – jako członek Zarządu Spółdzielni,
• w Dziale 2 rubryka 2 – jako osoba wchodząca w skład Rady Nadzorczej,

2. Zasady pracy Rady zostały unormowane w Regulaminie Rady Nadzorczej
SM „PAX” uchwalonym przez Zebranie Przedstawicieli 21 czerwca 1996r, który określa zakres działania tego organu, organizację pracy, tryb obradowania
i podejmowania uchwał a także sposób udokumentowania posiedzeń.
Regulamin zobowiązał Radę do powołania Komisji Rewizyjnej oraz innych komisji
z grona jej członków i określenia zakresu ich działania.

W badanym okresie Rada Nadzorcza ukonstytuowała się trzykrotnie:
• w dniu 8.07.2003r – po częściowej zmianie składu osobowego na Zebraniu
Przedstawicieli w dniu 30.06.2003r,
• w dniu 20.07.2004r – po wyborach uzupełniających do Rady na Zebraniu
Przedstawicieli w dniu 30.06.2004,
• w dniu 26.10.2005r – po kolejnej częściowej zmianie składu osobowego
na Zebraniu Przedstawicieli z 29.09.2005r.
W myśl § 11 omawianego regulaminu przewodniczący Rady, jego zastępca, sekretarz i przewodniczący stałych komisji tworzą Prezydium Rady, zadaniem którego jest organizowanie pracy Rady i Komisji oraz wykonywanie czynności zleconych przez Radę Nadzorczą.

W okresie objętym lustracją Rada wyłoniła ze swego grona następujące Komisje:
- Rewizyjną,
- ds. Środków Trwałych w Budowie,
- ds. GZM i Remontów oraz Społeczno-Mieszkaniowych.
Regulaminy działania dla poszczególnych komisji nie zostały uchwalone.

W świetle § 4 regulaminu posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący lub jego zastępca w miarę potrzeb, co najmniej raz na kwartał. Częstotliwość odbytych posiedzeń plenarnych w okresie objętym lustracją była następująca:
w roku 2003 - 21
w roku 2004 - 14
w roku 2005 - 19
w roku 2006 - 14
W posiedzeniach Rady brali także udział członkowie Zarządu i w miarę potrzeby zaproszony radca prawny.

Badano w sposób kompleksowy dokumentację Rady Nadzorczej za lata 2003-2006.
Stwierdzono:
- Rada nie sprawowała nadzoru i kontroli działalności Spółdzielni w zakresie określonym w statucie i tak:
> nie dokonywano okresowych ocen pracy Zarządu Spółdzielni,
> nie przeprowadzono kontroli wykonania planów gospodarczo-finansowych Spółdzielni a także kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych członków. Tylko na jednym posiedzeniu (protokół nr 3/11/04 z 7.04.2004r) Rada wysłuchała sprawozdania Zarządu w tym temacie,
> w zakresie okresowych ocen wykonania zadań przez Spółdzielnię ograniczano się do wysłuchania ustnych informacji poszczególnych członków Zarządu.
Kontroli sposobu realizacji tych zadań na poszczególnych odcinkach działalności
nie prowadzono.
Z przedłożonej dokumentacji pracy Rady nie wynika by podejmowano działania kontrolne w zakresie wyłaniania wykonawców robót remontowych, warunków zawartych umów i ich realizacji, podejmowanych przez Zarząd decyzji w sprawie ustanowienia praw do lokali z odzysku i wybudowanych lecz wcześniej nie zagospodarowanych.
Nie objęto też kontrolą sposobu wyceny indywidualnych wkładów na lokale
w zadaniu Stryjeńskich, mimo iż członkowie Spółdzielni zgłaszali szereg uwag
i zastrzeżeń do tego rozliczenia.
Ponadto Rada nie zagwarantowała członkom pełnej realizacji porządku obrad Zebrania Przedstawicieli. Dopuściła bowiem do sytuacji, że w kolejnych latach
2004-2006 Zebranie Przedstawicieli nie wyczerpało porządku obrad, w tym – nie rozpatrzono złożonych przez członków odwołań od decyzji Rady dotyczących: uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 23 z 7.04.2004r w sprawie opłat za używanie lokalu; odwołania od uchwały nr 44 Rady Nadzorczej z 21.03.2005r w sprawie przyjęcia ostatecznego rozliczenia I etapu zadania inwestycyjnego
przy ul. Stryjeńskich 19 i nr 45 Rady Nadzorczej z 21.03.2005r w sprawie przyjęcia ostatecznego rozliczenia II etapu zadania inwestycyjnego przy ul. Stryjeńskich 19; odwołania od uchwały nr 60 Rady Nadzorczej z 7.12.2005r w sprawie opłat
za używanie lokalu.

Zaznaczyć należy, że w świetle art. 40 § 2 Prawa spółdzielczego każdy członek ma prawo żądać rozpatrzenia spraw ujętych w porządku obrad a Zebranie Przedstawicieli nie może odebrać tym osobom takiego prawa. W przypadku odwołań, osoby na których żądanie sprawy znalazły się na porządku obrad nie wycofały tych odwołań

- Ponadto Rada jak też komisje problemowe Rady nie przeprowadziły kontroli
w zakresie realizacji wniosków polustracyjnych wydanych w wyniku przeprowadzonych lustracji Spółdzielni, ograniczyła się do przyjęcia ogólnego sprawozdania przedłożonego przez Zarząd na plenarnym posiedzeniu
w dniu 20.10.2004r

- Nie zatwierdzono struktury organizacyjnej spółdzielni i ilości etatów (wymóg § 69 p.1 ust. 2 h statutu)

- Uchwały w sprawie wykluczenia z rejestru członków podejmowane były
bez zachowania trybu określonego w art. 24 § 4 Prawa spółdzielczego, powtórzonego w § 18 statutu Spółdzielni. Szczegółowe omówienie zawarto w punkcie 3 protokółu lustracji.

Z treści okazanej dokumentacji pracy Rady wynika, że Rada na bieżąco wysłuchiwała informacji członków Zarządu o aktualnej sytuacji Spółdzielni.
Skąpe zapisy protokółów nie wskazują na zakres tych informacji.

Na wielu posiedzeniach rozpatrywano temat zabezpieczenia kontroli nad działalnością spółek zależnych, lecz do końca lustrowanego okresu nie zapadły w tym temacie rozstrzygające postanowienia (decyzje).

Uchwalane przez Radę całoroczne plany nie były kompleksowe. Zakresem planowania nie obejmowano: wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, kosztów zarządu ogólnego i ich podziału, działalności inwestycyjnej i działalności społeczno-kulturalnej.

Kontrola dokumentacji pracy Rady w świetle wymogów określonych w § 9 regulaminu Rady Nadzorczej, zatwierdzonego przez Zebranie Przedstawicieli
dn. 21.06.1996r wykazała następujące uchybienia:
- protokóły nie odzwierciedlają treści przebiegu obrad i wypowiedzi w dyskusji poszczególnych członków jak też nie wpisuje się treści podjętych uchwał (§ 9 pkt 4),

- nie określa się terminów wykonania poszczególnych uchwał i imiennie osób odpowiedzialnych za ich wykonanie (§ 9 pkt 5),

- dla celów porządkowych nie prowadzi się rejestru podjętych uchwał.

1.2.4. Zarząd Spółdzielni

1. Według wymogów § 74 statutu Zarząd Spółdzielni składa się z trzech osób, w tym prezesa, wybranych w głosowaniu tajnym przez Radę Nadzorczą.

W okresie objętym lustracją Zarząd działał w 3 osobowym składzie a funkcje
w nim pełnili:

- Janusz Sikorski - prezes Zarządu od 1.04.1990r do 8.07.2003r
- Andrzej Ślązak - z-ca prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-administracyjnych
w okresie od 1.08.2002 do 8.07.2003r
prezes Zarządu od 8.07.2003r – nadal

- Andrzej Szklarski - członek RN oddelegowany do pełnienia funkcji członka Zarządu
w okresie od 9.07.2003r do 31.12.2003r
Z dniem 1.01.2004r wybrany przez RN na zastępcę
prezesa Zarządu – nadal

- Bożena Zagajska -zastępca prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych
od 4.10.2002r – nadal

Zmiany w składzie Zarządu były bieżąco rejestrowane w KRS.

2. Obowiązki Zarządu określone zostały w § 75 statutu oraz Regulaminie Zarządu zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 19 z 25 marca 1998r.

Powyższy regulamin określa obowiązki Zarządu i tematyczny zakres decyzji, które winny zapadać kolegialnie, ustala zasady zwoływania posiedzeń i tryb podejmowania uchwał oraz sposób dokumentowania posiedzeń Zarządu.

Do treści regulaminu wniesiono następującą uwagę.
W § 7 pkt 2 dopuszczono możliwość podejmowania przez Zarząd pilnych decyzji obiegiem, w drodze ich podpisania przez poszczególnych członków Zarządu.
Jednocześnie nie zobligowano Zarządu do odnotowania i omówienia tych decyzji w protokóle najbliższego posiedzenia.

3. W świetle postanowień § 6 regulaminu posiedzenia Zarządu zwołuje prezes, a w razie jego nieobecności wyznaczony zastępca prezesa; w miarę potrzeby – co najmniej 2 razy w miesiącu, lub na wniosek jednego z członków Zarządu.
Stwierdzono, że w lustrowanym okresie Zarząd odbył łącznie 285 posiedzeń, z tego:
- w roku 2003 - 51
- w roku 2004 - 75
- w roku 2005 - 81
- w roku 2006 - 78

Częstotliwość określona w regulaminie była przestrzegana. Wszystkie
w/w posiedzenia Zarządu zostały udokumentowane w formie luźnych protokółów przechowywanych w odrębnych segregatorach.

Badano prawidłowość tej dokumentacji w świetle wymogów § 8 regulaminu.
Stwierdzono następujące rozbieżności i uchybienia:
- w żadnym z protokółów nie wpisano porządku obrad (wymóg § 8 pkt 2c regulaminu)
- generalnie w protokółach nie wpisywano treści podjętych uchwał (wymóg § 8 pkt 2d),
- nie zawsze przestrzegano obowiązku podpisywania protokołu przez wszystkich członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. Na 285 sporządzonych protokółów, 85 z nich podpisało dwóch spośród trzech obecnych na posiedzeniu członków tego organu (wymóg § 8 pkt 3),
- nie dołącza się do protokółów materiałów będących przedmiotem obrad i podjętych uchwał (wymóg § 8 pkt 2)

Ponadto stwierdzono, że nie zachowuje się jednolitych zasad numeracji zarówno protokółów jak też podjętych uchwał o czym świadczy fakt, że powtarzają się te same numery protokółów z dopisanymi literami a, b …..
i tak np.:
• protokół nr 11 z 01.03.2005r - przyjęto w poczet członków 5 osób,
• protokół nr 11a z 3.03.2005r -podjęto uchwałę nr 2 w sprawie umorzenia
zaległości „ALUCO-PLAST” Sp. z o.o.
w upadłości – z tytułu opłat eksploatacyjnych
za lokal 158 ul. Lubelska 17;
• protokół nr 11 b z 7.03.2005r -podjęto uchwałę nr 2a w sprawie ustalenia
preliminarza dochodów i wydatków środków
ZFŚS w 2005r
• protokół nr 12 z 8.03.2005r -przyjęto w poczet członków 1 osobę, skreślono
z rejestru członków 1 osobę
• protokół nr 17 z 12.04.2005r - przyjęto 3 członków, skreślono z rejestru 1 osobę
Podjęto uchwałę nr 5 w sprawie zwołania ZGCz
• protokół nr 17a z 13.04.2005r -skreślono z rejestru członków 1 osobę,
• protokół nr 17b z 23.04.2005r -skreślono z rejestru członków 1 osobę,
• protokół nr 18 z 25.04.2005r -skreślono z rejestru 1 osobę,
• protokół nr 51 z 23.10.2006r -przyjęto w poczet członków 2 osoby
• protokół nr 51a z 21.10.2006r -podjęto uchwałę nr 38 w sprawie
przeprowadzenia konkursu ofert – na naprawę
zawilgoconych tynków i uszczelnienia miejsc
wypływu wody w garażu Żeromskiego 77
• protokół nr 51b z 31.10.2006r -podjęto uchwałę nr 39 w sprawie wyrażenia
zgody na przebudowę lokalu nr 24 Sobieskiego 110
• protokół nr 51c z 31.10.2006r -podjęta uchwała nr 40 w sprawie „ograniczenia
ilości transakcji dla rzeczoznawcy majątkowego”
• protokół nr 51d z 3.11.2006r -„Zarząd podjął uchwałę nr 41 uchylającą
uchwałę nr 34 z 25.09.2006r w sprawie
określenia przedmiotu własności lokali
w nieruchomości położonej przy
ul. Rzymowskiego 17 w Warszawie”
• protokół nr 52 z 6.11.2006r - skreślono z rejestru członków 1 osobę

Do 31.12.2004r włącznie numerację uchwał podjętych na danym posiedzeniu rozpoczynano od nr 1. Od 1.01.2005r uchwały numerowane są liczbami kolejnymi w danym roku. Ostatniej uchwale podjętej w 2006r nadano nr 44.

W l. 2004-2006 Zarząd podjął n/w uchwały w sprawach istotnych dla Spółdzielni, które nie zostały wpisane do protokółów z posiedzeń:

w roku 2004 – 14 uchwał

> Nr 2 z 26.04.2004r -w sprawie zbycia przez Spółdzielnię spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 26 w bud. Narbutta 4.
> Nr 1 z 10.05.2004r -w sprawie częściowej zapłaty firmie „TOP-AL.” Wynikającej z zamówień zawartych z „Wiatraczna” sp. z o.o.
> Nr 4 z 20.12.2004r - w sprawie postawienia do dyspozycji Spółki „Administrator PAX” kwoty z funduszu remontowego SM PAX
> Nr 5 z 31.12.2004r - w sprawie spisania z ksiąg w koszty operacyjne nakładów inwestycyjnych dot. Zadań Rzymowskiego, Żeromskiego, Pląsy w ogólnej
kwocie 14.295.904,15 zł.

w roku 2005 – 2 u


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Genzyp dnia Nie 11:59, 14 Kwi 2013, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.smpax.fora.pl Strona Główna -> Lustracja w SM PAX / Lustracja 2003-2006 Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin